Přihlášení Košík Akce Výprodej Zprávy

Nákuní košík

Nákupní košík je prázdný!

Hledání


Tato funkce hledá názvy produktů. Pokud nebudete spokojeni s výsledkem této funkce, můžete použít "Pokročilé hledání".

Reklamační řád


Obecné podmínky reklamace

Povinnosti kupujícího: Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
1. Na e-mailovou adresu provozovatele novita(a)wo.cz. Písemně na adresu provozovatele internetového obchodu.
Kupující je povinen uvést:
1. Datum, popřípadě číslo objednávky.
2. Co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů.
3. Doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura a dodací list).

Povinnosti prodávajícího: Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou nebo telefonicky pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.


Reklamace uplatněná v záruční době

Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána účetní doklad (popř. dodací list), který může sloužit zároveň jako záruční list, pokud není záruční list přiložen. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od přepravce. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi účetním dokladem (popř.dodacím listem) a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný účetní doklad (dodací list), je povinen podat ihned (nejpozději do 72 hodin) písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.
Záruční podmínky Je-li závada na zboží opravitelná je bezplatně odstraněna, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady prodejce.Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu (účetního dokladu) a přesný popis závad. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
a) poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s přepravcem při převzetí)
b) porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
c) neodbornou instalací, údržbou, obsluhou, použitím.
d) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají obvyklým zvyklostem.
e) zboží bylo poškozeno živly.
f) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním.


Závěrečná ustanovení

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v internetovém obchodě www.novitakovani.cz Přesto, že se vždy v maximální míře snažíme uveřejnit na našich stránkách co možná nejpřesnější a úplné informace o prodávaném zboží, mohou některé texty obsahovat chyby či nepřesnosti, vyplývající z nepřesných informací, přebíraných od třetích stran. V případě, že je výrobek zařazen do nabídky s nesprávnou cenou nebo nesprávným popisem vinou typografické chyby, chyby při stanovení ceny, případně chyby v popisu výrobku, přebraného od třetí strany, firma Novita. má právo odmítnout či zrušit kteroukoliv objednávku výrobku s nesprávně uvedenou cenou, a to i po potvrzení zaměstnancem společnosti. Společnost NOVITA. má právo odmítnout či zrušit objednávku i v případě, že zákazník zaslal peníze za tento výrobek předem na účet společnosti. V takovém případě společnost NOVITA. zašle tyto peníze okamžitě zpět na účet kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Prodávající vždy při potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za cenu platnou v okamžiku objednávky.


Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.6.2006. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Těšíme se na případnou spolupráci.